top2023_web

מאמרים אקדמיים בעברית

46. הצעה למלא בתוכן את חוק יסוד: זכויות בהליך הפלילי, פורום עיוני משפט תשפ"ג 2023

45. דוח המכון לבטיחות במשפט הפלילי לסיכום פעילות תשפ"א – תשפ"ב (2023)

44. בהחלט, נפלה טעות! על ספרם של דורון מנשה ואיל גרונר "אולי נפלה טעות? התיאוריה של המשפט החוזר וניתוח פרשת זדורוב, הפרקליט נה 3 (2022).

43. "ביקורת החקירה המשטרתית", מעשי משפט י"ב 217 (2021).

42. "קורונה והמשפט הפלילי", התפרצות (המכללה האקדמית ספיר) מרץ-אפריל 2020.

41. "באין חשד אין חקירה אמיתית: בחינה ביקורתית: של דין וחשבון ועדת החקירה הממלכתית בעניין פרשת היעלמותם של ילדים מבין עולי תימן בשנים 1948 – 1954, תשס'ב 2001, בספר "ילדים של הלב" (נתן שיפריס וטובה גמליאל עורכים) 475 (2019).

40. "האומנם כולנו זכאים רק מחמת הספק? – 'אסטרטגיית ההכרעה המצומצמת', המוצעת בספרם של מנשה וגרונר 'מהות הספק הסביר', במבחן פרשת זדורוב, מאזני משפט י"ב 109 (2019).

39. "רציונל ההגנה העצמית מול רציונל הצורך" – הערות בשולי הפרק "הגנה עצמית לעומת צורך" שבספרו של פרופ' ג'ורג' פלטשר "עיקרים במשפט הפלילי" (בעריכת ד"ר מוחמד ותד, פרופ' מרדכי קרמניצר ועו"ד אפרים הליצר, צפוי להתפרסם ב-2018).
(George Fletcher, Basic Concepts of Criminal Law). 

 1. "הפעלת כוח שלא במטרה להתגונן או להגן איננה הגנה עצמית מוצדקת – תשובה לד"ר חאלד גנאים", משפט וממשל י"ז 551 (תשע"ו).
  המאמר פורסם גם בספר מרדכי (מוטה) קרמניצר (2017).
 1. "המשפט הפלילי הישראלי בראי הרשעת זדורוב", הסניגור 236 עמ' 4 (2016). 
 1. "לא סכנה אלא תופעה – תשובה לתגובתו של השופט מרדכי לוי על הספר 'הרשעת חפים מפשע בישראל ובעולם: גורמים ופתרונות' ", מאזני משפט י' 51 (2015).
 1. "המאסר: חשיבה מחודשת", הסניגור 220 עמ' 4 (2015).
 1. "זהירות – טעויות בבדיקות! על הצורך ברגולציה בתחום הראיות המדעיות ובגנות הצעת-חוק חזקת אמינות למכשירי אכיפה", בספר הרשעות שווא: היבטים פילוסופיים, פסיכולוגיים וארגוניים (בעריכת ד"ר רונית פלד, פרופ' אפרת שהם וד"ר מאיר כרמון, 2012) ע' 55 – 94 (נכתב עם ד"ר מרדכי הלפרט).
 1. "בכל זאת היפוך במעמד ההודאה – תשובה לתגובתם של מנשה ואוצרי", מחקרי משפט כ"ז (2011) 529 – 573 (נכתב עם ד"ר מרדכי הלפרט).
 1. "כלל פסילת הראיות שהושגו באמצעים פסולים מתפתח, אך עדיין ללא נכונות לשלם מחיר חברתי (ולזכות אשם בעבירה חמורה שעודנו חי)", משפטים על אתר ד' (2012).
 1. "ראיות מדעיות מול 'Junk Science' ", עלי משפט י"א, 425- 478 (תשע"ד) (נכתב עם ד"ר מרדכי הלפרט).
 1. "לקראת בטיחות במשפט הפלילי", עיוני משפט ל"ו, 363 -416 (תשע"ג) (נכתב עם ד"ר מרדכי הלפרט).
 1. " 'חוויית המעצר': כמה שווה חירותו של אדם ומהם נזקיו של מעצר-שווא?", הסניגור 191, 11-4 (2013). 
 1. "השימוש בתחבולות ובמדובבים לשם גביית הודאות", עלי משפט ט' (2011) 399 – 417.
 1. "עדות שותף לעבירה: יעילות מול אמת – על ביטול הלכת קינזי", בספר גבריאל בך (בעריכת דוד האן, דנה כהן-לקח, מיכאל בך, 2011) 335 – 358.
 1. "הרשעה – רק פה אחד", עלי משפט ח' (תש"ע) 337 – 364 (נכתב עם ד"ר איתי ליפשיץ).
 1. "מכֶּשֶל החלפת ההתניות להרשעה מוטעית על סמך הודאה – סולימאן אל עביד כמקרה מבחן (הצעה להיפוך בתפיסת ההודאה: מראיה מרכזית המחפשת תוספת, לתוספת אפשרית לראיות מוצקות)", מחקרי משפט כו (2010) 733 – 787 (נכתב עם ד"ר מרדכי הלפרט).

(המאמר זכה לתגובה הבאה: דורון מנשה ושי אוצרי, " 'כמה שוקלת הודאה?' – עיון מחודש בשאלת משקלן הבייסיאני של הודאות נאשם – תגובה למאמרם של מרדכי הלפרט ובועז סנג'רו", מחקרי משפט כז (2011) 503).

 1. "אני מאשים גם את השופטים", הסניגור 159 (2010) 5 – 8.
 1. "פשעי שוטרים, רשלנות תובעים, אופטימיות שופטים והרשעת חפים מפשע", הסניגור 158 (2010) 4 – 10. 
 1. "היהפוך הצידוק לפטור של חסד? הגנת בית המגורים ('חוק דרומי' ופסק-הדין בפרשת דרומי) כמקרה-מבחן לרציונאל המצדיק הגנה עצמית ולהלכה", משפט וממשל יג 93 – 140 (2010).
 1. "טביעת אצבעות: הסכנה של הרשעת חפים מפשע", גלילאו, פברואר 2010, 30 – 36 (נכתב עם ד"ר מרדכי הלפרט).
 1. "על הודאה ועל "junk science" כטביעת נעל – הרשעת זדורוב כמקרה-מבחן", הסניגור 165 (2010) 4 – 11.
 1. "פיקוח חיצוני על עבודת הפרקליטות", הסניגור 145 (2009) 4 – 9.
 1. בכל זאת לא רצוי לבצע את בדיקת הנשיפה לגילוי שכרות ללא כל חשד; ובוודאי שמסוכן לבסס הרשעה עליה לבדה – תשובה לתגובתם של דורון מנשה ושי אוצרי, הפרקליט – ספר דיויד וינר על משפט פלילי ואתיקה (תשס"ט) 373 – 392 (נכתב עם ד"ר מרדכי הלפרט).
 1. "הסכנה שבהרשעה על סמך נשיפה (על בדיקת הנשיפה המתיימרת לאתר נהיגה בשכרות)", הפרקליט – ספר דיויד וינר על משפט פלילי ואתיקה (תשס"ט) 313 – 348 (נכתב עם ד"ר מרדכי הלפרט).

(המאמר זכה לתגובה הבאה: דורון מנשה ושי אוצרי, "בדיקת שכרות ללא חשד סביר – הרהורים על החוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 72), התשס"ו-2005", הפרקליט – ספר דיויד וינר על משפט פלילי ואתיקה (תשס"ט) 349 – 372 ).

 1. "בכל זאת אין להסתפק בבדיקת סמים לשם הרשעה" רפואה ומשפט 38 (2008) 166 – 176 (נכתב עם ד"ר מרדכי הלפרט).

(המאמר זכה לתגובה הבאה: מנחם טסה, "מחלוקת חכמים – הערות לסיום המחלוקת", רפואה ומשפט 38 (2008) 176).

 1. הינתקות כמבחן לדמוקרטיה הישראלית: 'דמוקרטיה מתגוננת' או דמוקרטיה מגומדת? – על טיפולן של רשויות אכיפת החוק – המשטרה, הפרקליטות ובתי המשפט – בהתנגדות להינתקות" (פורסם בספר אורי קיטאי – אסופת מאמרים משפטיים לכבודו עם פרישתו מכס השיפוט, נבו, תשס"ח) 193 – 245. (המחבר הוא עורך הספר).
 1. "כלל פסילת הראיות שהושגו שלא כדין שנקבע בהלכת יששכרוב – בשורה או אכזבה?", משפט וצבא יט (תשס"ז) 67 – 115.
 1. "היש בכוחה של ה'הגנה מן הצדק' לעשות צדק? (בעקבות הסדרת ההגנה בחוק סדר הדין הפלילי)", הסניגור 125 (תשס"ז) 6-4.
 1. "מדוע אסור להסתפק בבדיקת סמים לשם הרשעה?" רפואה ומשפט 37 (2007) 123 – 129 (נכתב עם ד"ר מרדכי הלפרט).

(המאמר זכה לתגובה הבאה: דורון מנשה ושי אוצרי, "מחשבות נוספות על המאמר 'מדוע אין להסתפק בבדיקת סמים לשם הרשעה?'", רפואה ומשפט 37 (2007) 130).

 1. "מי מעוניין במאסרים מרובים וממושכים יותר? על הצעת חוק העונשין (תיקון: הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה), תשס"ה – 2005", עלי-משפט ה' (תשס"ו) 247 – 273. 
 1. "ההודאה כבסיס להרשעה – האומנם 'מלכת הראיות' או שמא קיסרית הרשעות השווא? הסכנה – הרשעת חפים מפשע על סמך הודאותיהם בלבד. הפתרון – 'סיוע' – ראייה חיצונית לנאשם, אובייקטיבית, ממשית ומשמעותית", עלי-משפט ד' (תשס"ה) 245 – 278.
 1. "תיקון 39 לחוק העונשין במבחן סבלנותן של רשויות האכיפה – חוק מאבק בארגוני פשיעה", בספר מגמות בפלילים לאחר עשור לתיקון 39 לחוק העונשין (בעריכת פרופ' אלי לדרמן, ד"ר קרן שפירא-אטינגר וד"ר שי לביא, בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן ולשכת עורכי הדין, תשע"א-2010) 91 – 136. 
 1. "פרשנות מרחיבה בפלילים?! האומנם 'אין מחוקק מבלעדי המחוקק ולו בלבד נתכנו עלילות החקיקה'? על נשיא בית-המשפט העליון כמחוקק-על והספד לכלל הפרשנות המצמצמת", עלי משפט ג' (תשס"ג) 165 – 189.
 1. ביקורת ספרים: הפרת אמונים בתאגיד (במשפט האזרחי והפלילי) / ד"ר יובל קרניאל, עלי-משפט ג' (תשס"ג) 353 – 356.
 1. "באין חשד אין חקירה אמיתית: 'דוח ועדת החקירה הממלכתית בעניין פרשת היעלמותם של ילדים מבין עולי תימן' " , תיאוריה וביקורת 21 (2002) 47 – 76.
 1. "על עונש המוות בכלל ועל עונש המוות בגין רצח בפעולת טרור בפרט", עלי משפט ב' (תשס"ב) 127 – 203.
 1. "המשפט החוזר – מציאות או חלום? על תבוסתו של הצדק בהתמודדות עם כלל סופיות הדיון (מ"ח 6148/95 משה עזריה נגד מדינת ישראל, פ"ד נא(2) 334)", עלי משפט א' (תש"ס) 97 – 161 (נכתב עם פרופ' מרדכי קרמניצר).

(המאמר זכה להתייחסות מפורטת במאמרו של פרופ' ליאון שלף "על סופיות הדיון ועל עשיית צדק במשפט פלילי: הרהורים נוגים על משפט חוזר, ערעור פלילי וחנינה", קרית המשפט א' (תשס"א) 133).

 1. "להטוטנות פרשנית בפלילים? ומיתת נשיקה לכלל הפרשנות המצמצמת? (עוד על 'בכוונה לפגוע' בעבירת לשון הרע)", משפטים כ"ט (תשנ"ח) 723 – 736.
 1. "היהפכו המטרות למניעים ? ומה צפוי להלכת הצפיות ? (עוד על 'בכוונה לפגוע' כסימן ייחוד של עבירת לשון-הרע ועל פרשנות המשפט הפלילי)", משפטים י"ח (תשמ"ח) 337 – 354.
 1. "שידול במחדל – האומנם בלתי אפשרי?", משפטים ט"ז (תשמ"ז) 482 – 493.
  (בעקבות המאמר: רוני רוזנברג, "שידול במחדל – האומנם אפשרי הוא?" דין ודברים ז(2) 425 (2014)).
פרופ' בועז סנג'רו – ביקורת מערכת המשפט הפלילי