top2023_web

25.4.18  I   בכנס לזכר פרופ' ש"ז פלר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, בשיתוף עם הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.

הרצאות מצולמות וכנסים

הרצאה על הודאות בפני הוועדה הציבורית לתיקון הרשעות שווא ולמניעתן 10.6.21

Applying the STAMP Safety Model to Prevent False Convictions Based on Forensic Science Evidence – הרצאה בכנס בינלאומי באוניברסיטת ג'ירונה, ספרד, 27.1.23

"נגד כפיית חיסונים!" – הרצאה בכנס "רגולציה של חיסונים", מרכז חת לחקר הרגולציה, המכללה למינהל, 31.2.22 [החל מדקה 1:11:20].

הרצאה על זיהוי על ידי עד ראייה – בכנס לספרה של השופטת ד"ר נגה שמואלי-מאייר "ראיית הזיהוי", המכללה האקדמית נתניה, 26.12.21, דקה 57

11.11.20 – דיבייט: פרופ' בועז סנג'רו מול המשנה לפרקליט המדינה עו"ד שלמה למברגר, בנושא "פיקוח חיצוני על עבודת הפרקליטות", הפורום למשפט ולחירות, אוניברסיטת תל-אביב.

כנס באוניברסיטת תל-אביב לדיון בספר "ביקורת דיני העונשין הישראליים", 21.6.20.

ילדי ישראל הנעלמים

25.5.18  I   הרצאה בכנס ילדי ישראל הנעדרים, מרכז בגין, 25.5.18, "פרשת היעלמות ילדי העולים מתימן: מדוח וועדת קדמי (באין חשד אין חקירה אמתית) למחקר המאלף של ד"ר נתן שיפריס"

ביקורת מערכת המשפט הפלילי

25.4.18  I   הרצאה בכנס לזכר פרופ' ש"ז פלר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, בשיתוף עם הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.

בטיחות מפני הרשעת חפים מפשע

6.17  I  הרצאה בכנס לכבוד ספרו של פרופ' מנשה, אוניברסיטת חיפה, יוני 2017, החל מדקה 2:37 (ועד 2:54)

 

הרשעת חפים מפשע בישראל ובעולם: גורמים ופתרונות

כנס החטיבה למשפט פלילי ולקרימינולוגיה במרכז האקדמי למשפט ולעסקים 16.6.14

באין חשד אין חקירה אמתית

8.1.13  I   על דו"ח וועדת החקירה בפרשת היעלמות ילדי העולים מתימן, מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן

כנסים

כנס באוניברסיטת תל-אביב לדיון בספר "ביקורת דיני העונשין הישראליים", 21.6.20.

רציונל סייג ההגנה העצמית מול רציונל סייג הצורך – הרצאה בכנס לרגל צאתו לאור של ספרו של פרופ' ג'ורג' פלטשר "מושגי יסוד במשפט הפלילי", אוניברסיטת תל-אביב, 23.12.18

פרשת ילדי ישראל הנעדרים

25.6.18  I  פטירה, היעלמות מקרית או חטיפה ממסדית?

הכנס "האזרח ק'" במכללה האקדמית ספיר

6.6.18   I  במסגרת פסטיבל קולנוע דרום

הרצאת הפתיחה – "ביקורת מערכת המשפט הפלילי"

29.4.18  I  בכנס "תרגיל בהתעוררות – האם אנחנו מוכנים למהפכה בענישה?", המכללה האקדמית עמק יזרעאל.

The lecture "Police Interrogation Tactics that Lead to False Confessions"

April 24, 2018   I   In the International Conference "Wrongful Convictions in Canada and Israel: Barriers to Exonerations", in the Hebrew University of Jerusalem, organized together with the University of Ottawa.

ההרצאה "הסדר מותנה בשיטה המתאפיינת בפליליות-יתר"

20.3.18  I  במסגרת כנס בנושא "הסדרים מותנים – סיכויים וסיכונים", בבית-הספר למשפטים של המכללה האקדמית ספיר.

פרופ' בועז סנג'רו – ביקורת מערכת המשפט הפלילי