top_withBG

25.4.18  I   בכנס לזכר פרופ' ש"ז פלר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, בשיתוף עם הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.

הרצאות מצולמות

11.11.20 – דיבייט: פרופ' בועז סנג'רו מול המשנה לפרקליט המדינה עו"ד שלמה למברגר, בנושא "פיקוח חיצוני על עבודת הפרקליטות", הפורום למשפט ולחירות, אוניברסיטת תל-אביב.

כנס באוניברסיטת תל-אביב לדיון בספר "ביקורת דיני העונשין הישראליים", 21.6.20.

ילדי ישראל הנעלמים

25.5.18  I   הרצאה בכנס ילדי ישראל הנעדרים, מרכז בגין, 25.5.18, "פרשת היעלמות ילדי העולים מתימן: מדוח וועדת קדמי (באין חשד אין חקירה אמתית) למחקר המאלף של ד"ר נתן שיפריס"

ביקורת מערכת המשפט הפלילי

25.4.18  I   הרצאה בכנס לזכר פרופ' ש"ז פלר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, בשיתוף עם הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.

בטיחות מפני הרשעת חפים מפשע

6.17  I  הרצאה בכנס לכבוד ספרו של פרופ' מנשה, אוניברסיטת חיפה, יוני 2017, החל מדקה 2:37 (ועד 2:54)

על היחס שבין ההוראה לבין המחקר וההוראה האקדמיים 

16.6.14  I  הרצאה בכנס החטיבה למשפט פלילי ולקרימינולוגיה במרכז האקדמי למשפט ולעסקים

באין חשד אין חקירה אמתית

8.1.13  I   על דו"ח וועדת החקירה בפרשת היעלמות ילדי העולים מתימן, מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן

כנסים

כנס באוניברסיטת תל-אביב לדיון בספר "ביקורת דיני העונשין הישראליים", 21.6.20.

רציונל סייג ההגנה העצמית מול רציונל סייג הצורך – הרצאה בכנס לרגל צאתו לאור של ספרו של פרופ' ג'ורג' פלטשר "מושגי יסוד במשפט הפלילי", אוניברסיטת תל-אביב, 23.12.18

פרשת ילדי ישראל הנעדרים

25.6.18  I  פטירה, היעלמות מקרית או חטיפה ממסדית?

הכנס "האזרח ק'" במכללה האקדמית ספיר

6.6.18   I  במסגרת פסטיבל קולנוע דרום

הרצאת הפתיחה – "ביקורת מערכת המשפט הפלילי"

29.4.18  I  בכנס "תרגיל בהתעוררות – האם אנחנו מוכנים למהפכה בענישה?", המכללה האקדמית עמק יזרעאל.

The lecture "Police Interrogation Tactics that Lead to False Confessions"

April 24, 2018   I   In the International Conference "Wrongful Convictions in Canada and Israel: Barriers to Exonerations", in the Hebrew University of Jerusalem, organized together with the University of Ottawa.

ההרצאה "הסדר מותנה בשיטה המתאפיינת בפליליות-יתר"

20.3.18  I  במסגרת כנס בנושא "הסדרים מותנים – סיכויים וסיכונים", בבית-הספר למשפטים של המכללה האקדמית ספיר.

פרופ' בועז סנג'רו – ביקורת מערכת המשפט הפלילי