פרופ' בועז סנג'רו - ביקורת מערכת המשפט הפלילי

מטרת האתר
למערכת אכיפת החוק הפלילי תפקיד חברתי חשוב ביותר והיא בעלת עוצמה רבה מאוד. עוצמה רבה מחייבת פיקוח וביקורת משמעותיים, כדי לשמר את חירויות הפרט ולמנוע שרירותיות. בחברה בריאה יש לבקר באופן שוטף את פעולותיהן של רשויות אכיפת החוק – המשטרה, הפרקליטות ובתי-המשפט. אתר זה נועד לתרום למטרה זו.

פרופ' בועז סנג'רו
פרופסור מן המניין במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן ובבית-הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר; ומייסד החטיבה למשפט פלילי ולקרימינולוגיה במרכז האקדמי. הוא מומחה למשפט פלילי ולדיני ראיות, ופרסם חמישה ספרים בישראל ובאנגליה; מעל חמישים מאמרים בכתבי-עת משפטיים בישראל ובארצות-הברית; ולמעלה ממאתיים רשימות קצרות וראיונות בעיתונות הכללית. ספריו האחרונים הם "הרשעת חפים מפשע בישראל ובעולם: גורמים ופתרונות" (2014); SAFETY FROM FALSE CONVICTIONS (2016). במאמריו הוא מבקר את מערכת המשפט הפלילי – המשטרה, הפרקליטות ובתי-המשפט – בחתירה מתמדת לשיפור.

ליצירת קשר

ראיונות רדיו

ראיון רדיו בעקבות זיכוי אלישע חייבטוב, "מה בוער", גלי צה"ל, 5.8.18, החל מדקה…

ראיון רדיו על הרשעת חפים מפשע, "בחצי היום השישי" עם ליאת רגב, 3.8.18, החל מדקה 1:10

ראיון רדיו על התכחשות מערכת המשפט הפלילי לטעויותיה, "רדיו ללא הפסקה" 103FM 4.7.1

 

מאמרים אקדמיים בעברית

רציונל ההגנה העצמית מול רציונל הצורך" – הערות בשולי הפרק "הגנה עצמית לעומת צורך" שבספרו של פרופ' ג'ורג' פלטשר "עיקרים במשפט הפלילי" (בעריכת ד"ר מוחמד ותד, פרופ' מרדכי קרמניצר ועו"ד אפרים הליצר, צפוי להתפרסם ב-2018).
(George Fletcher, Basic Concepts of Criminal Law). 

הפעלת כוח שלא במטרה להתגונן או להגן איננה הגנה עצמית מוצדקת – תשובה לד"ר חאלד גנאים", משפט וממשל י"ז 551 (תשע"ו).
המאמר פורסם גם בספר מרדכי (מוטה) קרמניצר (2017).

המשפט הפלילי הישראלי בראי הרשעת זדורוב", הסניגור 236 עמ' 4 (2016). 

English Publications

Safety from False Convictions (CreateSpace, 2016) (234 pages).

Boaz Sangero, Safety from Plea-Bargains' Hazards, 38 PACE LAW REVIEW 301 (2018)

A Safety Doctrine for the Criminal Justice System (co-author Dr. Mordechai Halpert) 2011 Michigan State Law Review 1293 – 1325 (2012).

Proposal to Reverse the View of a Confession: From Key Evidence Requiring Corroboration to Corroboration for Key Evidence (co-author – Dr. Mordechai Halpert) 44 University of Michigan Journal of Law Reform 511 – 556 (2011).

הרצאות מצולמות וכנסים

ביקורת מערכת המשפט הפלילי

25.4.18  I   הרצאה בכנס לזכר פרופ' ש"ז פלר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, בשיתוף עם הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.

באין חשד אין חקירה אמתית

8.1.13  I   על דו"ח וועדת החקירה בפרשת היעלמות ילדי העולים מתימן, מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן

בטיחות מפני הרשעת חפים מפשע

6.17  I  הרצאה בכנס לכבוד ספרו של פרופ' מנשה, אוניברסיטת חיפה, יוני 2017, החל מדקה 2:37 (ועד 2:54)

על היחס שבין ההוראה לבין המחקר וההוראה האקדמיים 

16.6.14  I  הרצאה בכנס החטיבה למשפט פלילי ולקרימינולוגיה במרכז האקדמי למשפט ולעסקים

אינדקס נושאים: משפט פלילי

פרופ' בועז סנג'רו – ביקורת מערכת המשפט הפלילי   I  ליצירת קשר